Sanayicilere Lisanssız kancası

Sanayicilerimizi küresel pazarda rekabetçi yapmak için her yerde yenilenebilir enerjiye geçmeleri için hepimiz ellinden geleni yapmaktayız.

Birde bir gerçek var Sanayicilerin rekabetçi olmaları ve yeni finansman bulmak için bir mekanizme olan ortaklık yapıların her zaman değişmesi. Sanayide Finans bulmanın bir yöntemi ortaklık yapısında hisse devridir.

Örnek olarak Turizm de büyük acenteler otellerde ortak oluyorlar, bu da Türkiye de turizmin büyümesine katkı sağlıyor.

12 Mayıs 2019 tarihli yönetmeliğimiz sanayici ne kadar korumakta?

12 Mayıs 2019 tarihine geri dönelim, o tarihte “ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ” yayınlandı.

Bu yönetmeliğimizde hep hatalarla dolu olduğunu biliyoruz, ilk başta OSB ler ile çakışan maddemiz. Bunu da ilk olarak ben 20 Mayıs 2019 da yayınlanan “Yeni Lisanssız Elektrik Yönetmeliği ve OSB’ler” yazımla ortaya atmıştım.

Şimdi gelelim sanayicilerimize karşı yeni kancamıza

Üretim tesisi devri” bölümü altında Madde 35 birinci fıkrasını bir inceleyelim.

“Geçici kabulü yapılmış olmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisi; satış, devir veya diğer bir düzenleme ile bu Yönetmelik veya ilgili mevzuat kapsamında devretmek isteyen kişinin statüsünden kaynaklanan şartlar dahil kapasite tahsisini sağlayan şartları haiz üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiye devredilebilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesisleri hariç olmak üzere geçici kabulü yapılmamış üretim tesisleri bu fıkra kapsamında devre konu edilemez.” Bulunmakta.

Şimdi gelelim “…kabulü yapılmamış üretim tesisleri bu fıkra kapsamında devre konu edilemez” ifadesine.

Bu madde eskiden “1 Ampül ile 1 MW” güneş enerjisi projelerinde çantacıların önüne geçmek için 17 Ocak 2018 de “ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” de yapılan değişiklikle hayatımıza girmişti.

O zamanlar bu benim de destek ettiğim bir değişiklikti.

Gelelim bugünlere, öz tüketim amaçlı düzenlenen 12 Mayıs 2019 da yayınlanan yönetmeliğimizle bu maddenin sanayicilerimize bir kanca olduğu ortaya çıkmıştır.

Gecen günlerde ana faaliyet alanı enerji üretimi olmayan, faaliyet alanı enerji üretimi ile bir alakası olmayan bir şirketin kendi fabrika çatısının üzerinde yapmak istediği güneş enerjisi projesi dağıtım şirketi tarafından bağlantı anlaşması sırasında şirket içinde pay devri yapıldığı görülmüştür.

Dağıtım şirketi Madde 35(1) den dolayı bağlantı anlaşması için onay vermemiştir.

Başka bir anlamla çağrı mektubu yanmıştır…

Sanayide pay devri normal bir işlem

Sanayicilerde finansman bulmak ve küresel pazarda rekabetçi olmak için ortaklık yapıların ve/veya payların her zaman değişmesi normaldir.

Borsa da olan şirketler o zaman hiçbir zaman teorik de ve pratik de lisanssız elektrik üretim başvurusu yapamaz, onların ortaklık yapıları ve hissedarların payları her dakika değişebilir.

Lütfen bekleyiniz kabul den sonra pay devri yapalım

Endüstriyel Çatı GES projelerinde başvuru ile kabul arasında 9-12 ay süre bulmakta, beklemeye alanları da arasına koyarsak bu süre 24 ayı rahat bulmakta. Şimdi gelelim 5.1.h üzerinde olan projeler, burada başvuru ile kabul arasında en az 15 ay süre geçmektedir.

Bu süre içinde bu şirket Madde 35(1) kapsamında hiçbir pay devri v.s. yapamayacak.

Şimdi finansman kuvvetli bir ortak geldi, aynı zamanda şirketim GES projesi mevcut. Ortaklık teklif edene “pay devrini kabul işlemlerinden sonra hisse devri yapalım” mı demesi lazım.

Bunu karşı taraf kabul eder mi?

Belki bu pay devri bu şirketin küresel pazar da daha çok rekabetçi olma durumuna getirebilir.

Veya daha kötüsü, 5.1.h dan arazide kurulum sırasında daha kabul işlemleri yapılmadan pay devri yapılıyor. Kabul heyeti bir ortaklık yapılarına bakarken pay devri yapıldığını görüyor. Kabul heyeti Madde 35(1) den kabul etmediğini düşünün.

Bütün yatırım boşuna gitmiş olmuyor mu?

Şimdi bazıların seslerini duyuyorum. Yeniden başvursun… Kapasitelerin dolma riski çok büyük değil mi?. Belki o sırada bulunan 154 kV Trafo Merkezinden kapasiteler dolmuş olabilir.

Yazımın son satırlarında buradan Sanayi Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına, EPDK, GÜNDER, GENSED, Solar3GW ‘ye çağrı yapmaktayım. Sanayicilerimizin, Turizmcilerimizin, Özel Sağlık Sektörün v.s. adına bu maddenin revize edilmesi için çalışma yapmalarına yoksa bazı projeler Madde 35(1) den dolayı hayata gecememe durumu ile karşı karşıya kalır.

Madde 35(1) ana faaliyet alanı Enerji Üretim yapmak olan şirketler için yapılmış bir ifadeydi. Sanayicilerin, turizmcilerin, Özel Sağlık Sektörlerin ana faaliyet alanı enerji üretim olmadığı için ve öz tüketim amaçlı kurulacağı için Madde 35(1) acilen değişmesi gerekir.

 

 

Dipl. Ing. (FH ) Hasan YİĞİT

hasan@energybaba.com.tr

 


14’üncü EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı

13 – 15 Ekim 2021 – ANTALYA

www.enerjikongresi.com

You may also like...