OSB Çatılarına Güneş Paneli Zorunluluğu Getirilmeli – Kasım Kutlu yazdı

Kendisini Güneşe adayan işadamı Kasım Kutlu, son yıllarda yapılan değişiklikler ile yenilenebilir enerji alanında Türkiye’de çok önemli farkındalık oluştuğunu belirterek, bu alanda yatırım yapacak sanayici ve işadamlarının cesaretlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Kutlu, yeni düzenlemelerle özellikle güneş enerjisi üretiminde Türkiye’nin dünya’ya örnek olabileceğini açıkladı.

30 yılı aşkın süredir Güneş enerjisi üzerine çalışmalar yapan ve bu alanda araştırmalar yapan işadamı Kasım Kutlu, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma konusunda Türkiye’de önemli aşamalar kaydedildiğini ancak alınacak çok yolun bulunduğuna dikkat çekerek, tarım arazilerinin de korunması ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

OSB ÇATILARINA GÜNEŞ PANELİ KURULMALI

Kutlu, “Maalesef ki birçok tarım arazisi Organize Sanayi Bölgelerine tahsis edilerek heba edilmiştir. Organize Sanayi Bölgelerindeki binaların çatılarına Güneş Enerjisi Santrali kurulması zorunluluğu getirilirse ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağlanabileceğini düşünmekteyim. Bu doğrultuda Kanun ve yönetmeliklerin, devlet teşviklerin sanayicileri yüreklendirecek hale getirilmesi adına da her platformda sesimizi ve taleplerimizi iletmeye devam etmekteyiz.”

Güneş Enerjisi ile elektrik üretilmesine ilişkin çeşitli kanun yönetmelik ve tebliğler yayınlandığını anlatan Kasım Kutlu, Mevzuatta birçok eksiklikler bulunmakta olup bu eksiklikler de süreç içerinde düzeltildiğini belirterek şöyle devam etti:

YENİ ÇIKAN YÖNETMELİKLERE DİKKAT

“Temel ilkem kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak olup Herkese de bu doğrultuda 18 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilmesine ilişkin usul ve esasların uygulanmasını önermekteyim.

Yayınlanan bu yönetmelikte en önemli madde; can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Elektrik konusu ciddi bir konudur bu nedenle bir uzman yani elektrik mühendisi tarafından planlanmalı ve projelendirilmelidir. Akabinde de ilgili kurum tarafından tasdiklenerek onaylanmalıdır.

KENDİ ENERJİNİ KENDİN ÜRET

Türkiye’de güneş enerjisi alanında 40 yılı aşkın süredir araştırmalar yaptığını ve OSB’ler de Türkiye’de OSB’lerde kendi enerjisini kendisi üreten ve sistem kuran ilk kişilerden biri olduğunu dile getiren Kasım Kutlu, “Yaptığım tesisler Türkiye`de Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan ilk onaylı projedir. 2013 yılında 350001 onay numarası ile uzun ve zorlu süreçler sonunda şuan ki şeklini almış ve 5 yıldır üretim yapmaktadır.

YENİ BİR YÖNTEM VEYA SİSTEM BELİRLENMELİ

Yönetim Danışmanlığını yapmakta olduğu Mazhar Zorlu Holding olarak firmamızın enerji tüketimi toplamı 10.8 MW olup 90 bin m2lik fabrika sahamızın çatısına yaklaşık 3MW GES kurulabildiğini aktaran Kasım Kutlu, “Ancak bu yatırım mevcut koşullarda rantabl yani verimli bir yatırım değildir. Bu ve benzeri yatırımların hayata geçirilebilmesi için yeni bir yöntem veya gelir modeli belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Kanun ve yönetmeliklerin, devlet teşviklerinin sanayicileri yüreklendirecek hale getirilmesi adına da her platformda sesimizi ve taleplerimizi iletmeye devam etmekteyiz. Bu mücadelesi adına Mazhar Zorlu Holding Başkanı Sayın Kemal Zorlu`ya da teşekkürleri sunuyorum. Örnek kurulumların gerçek kurulumlara dönüştürülebilmesi ve Mazhar Zorlu Holding Ege Yıldız Fabrikasına ve tüm OSB’lere GES kurulabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve desteklerin çıkarılması beklenmektedir.”

Kendisini yenilenebilir enerji alanında ki çalışmalara adadığını ve güneş enerjisi ile ilgili araştırmalar yaptığını kaydeden Kasım Kutlu, “Güneş enerjisi alanında 40 yılı aşkın birikim ve deneyimlerimi yayıncılık alanında da yeni bir dergi ile sektörde farkındalık oluşturmayı amaçladım. Yeni yayın hayatına başlayan Güneş Platformu Dergimiz ile sektörün aksayan taraflarını ve gelişmeleri duyurmayı hedefliyoruz. Bu amaçla İzmir merkezli, ulusal ölçekli tek sektörel güneş dergisi olarak yayın hayatına başlamış bulunuyoruz” dedi.

You may also like...