Kamu da Lisanssız Elektrik Üretim kapsamın da Güneş Enerjisi ve mevzuat farkları – Hasan YİĞİT

Kamu da 12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlana 30772 sayılı “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmenliği” ‘ne göre dört çeşit başvuru durumu mevcut

Birinçi:

Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti

MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır:

 b) İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalışan üretim tesisleri,

İkinci:

Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti

MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır:

 ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,

Üçüncü:

Başvuruda bulunulabilecek tesisler

MADDE 11 – (2) Kamu kurum ve kuruluşları, atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesislerin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, tüketim tesisleri ile aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir.

Dördüncü:

Tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalar

MADDE 30 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, tüketim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere, ilgili tüketim tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulabilir.

(2) Bu madde kapsamındaki tesisler için aynı dağıtım bölgesinde yer almak koşuluyla üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartı aranmaz.

 


AÇIKLAMALAR

Madde 5.1.B

 • Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olma şartı ile
 • Fatura/Mahsuplaşma; Mahsuplaşma ve Tüketim fazlası satışı yoktur
 • Şebekeden izole olarak çalışmaktadır
 • Çatı, Cephe ve Arazi uygulaması
 • Kurulu güç; üst sınır yoktur

Madde 5.1.Ç

 • Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olma şartı ile
 • Fatura/Mahsuplaşma Madde 5.1.Ç kapsamında (aşağıdaki tablo)
 • Aylık Mahsuplaşma sonrası üretilen elektriğin tüketim fazlası şebekeye verilemiyor
 • Çatı, Cephe ve Arazi uygulaması
 • Kurulu güç; sözleşme gücü kadar sınırlı, üst sınır yoktur
 • Aylık mahsuplaşma kapsamında
 1. Dağıtım Bedelli (Veriş yönünde): tam bedel alınmakta
 2. Dağıtım Bedelli (Çekiş yönünde): tam bedel alınmakta

Madde 11.2

 • Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olma şartı ile
 • Fatura/Mahsuplaşma Madde 11.2 kapsamında (aşağıdaki tablo)
 • Çatı, Cephe ve Arazi uygulaması
 • Abonelerin birleştirilmesi yapılamıyor
 • Kurulu Güç; sözleşme gücü kadar sınırlı, üst sınır 5 MW
 • Aylık mahsuplaşma kapsamında
 1. Dağıtım Bedelli (Veriş yönünde): ilk 10 yıl alınmıyor
 2. Dağıtım Bedelli (Çekiş yönünde): %50 indirimli

Madde 30

 • Tüketim tesisi/tesisleri ve Üretim tesisi aynı dağıtım şirketi sınırları içinde olma şartı ile
 • Fatura/Mahsuplaşma Madde 30 kapsamında (aşağıdaki tablo)
 • Çatı, Cephe ve Arazi uygulaması
 • Aynı tüzel kişiye ait ve aynı tarife sınıfında bulunan Tüketim noktaları birleştirilebiliniyor
 • Kurulu Güç; toplam sözleşme gücü kadar sınırlı, üst sınır 5 MW
 • Mahsuplaşma kapsamında
 1. Dağıtım Bedelli (Veriş yönünde): tam bedel alınmakta
 2. Dağıtım Bedelli (Çekiş yönünde): tam bedel alınmakta

Dağıtım / Mahsuplaşma

Mevcut 1 Temmuz 2019 tarihinde EPDK tarafından yayınlanan fiyat tablosuna göre çekiş yönünde Dağıtım Bedeli rakamları

Örnek Olarak

 • Dağıtım Bedelli (Çekiş) 8,9588 krş / kWh (Sanayi – OG) 
 • Dağıtım Bedelli (Çekiş) 13,8612 krş / kWh (Sanayi – AG) 
 • Dağıtım Bedelli (Çekiş) 15.7671 krş / kWh (Ticarethane – OG)
 • Dağıtım Bedelli (Çekiş) 18,78481 krş / kWh (Ticarethane – AG)

Veriş yönündeki dağıtım bedelli bütün tarife sınıfları için aynıdır, mevcut rakam 15,7671 krş / kWh


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi tarife sınıfına ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedelleri;

Mevcut 1 Temmuz 2019 Tarifeleri:

 • Ticarethane – OG : 46,6585 krş/kWh
 • Ticarethane – AG : 47,1090krş/kWh
 • Sanayi – OG : 42,5427 krş/kWh
 • Sanayi- AG : 43,3173 krş/kWh


Sonuç:

Madde 5.1.B kapsamında bulunan tesisler şebeke bulunmayan bölümler için uygundur.

 

Madde 5.1.Ç kapsamında 5 MW üst sınırı üstünde tüketim gerektiren ve yüksek anlık (saatlik mahsuplaşma kapsamında) tüketimi olan tesisler için uygundur, üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olma şartı ile. Aylık Mahsuplaşmamız olsa bile mahsuplaşma kriterleri saatlik mahsuplaşma kapsamında yapılmaktadır.

Mahsuplaşma kapsamında bu tür tesislerde dağıtım bedelli olarak (örnek olarak Ticarethane OG baz alınırsa, çoğu KAMU da kullanılan tarife sınıfı) veriş yönünde 15,7671 krş/kWh ve çekiş yönünde 15,7671 krş/kWh bedel dağıtım şirketi tarafından faturada yansıtılır. Bu demek mahsuplaşma kapsamında bulunan tüketilen elektrik için mevcut durumda ve yukarıda belirtilen tarife sınıfına göre toplamında kilovat saat başına 31,5342 krş bedel ödenmesi gerekmekte. Anlık kullanılan elektrik için bedel yoktur, aylık mahsuplaşma sonrası tüketim fazlası elektrik şebekeye verilemez. Aylık mahsuplaşma sonrası tüketim fazlası elektrik için ay sonu ödeme yapılmaz ve ayrıca veriş yönünde verilen elektrik için dağıtım bedelli alınmaktadır.

 

Madde 11.2 kapsamında lisanssız projelerde 5 MWe üst sınırı geçmeme şartı ile sözleşme gücü kadar sınırlıdır, üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olma şartı ile. Burada da aylık mahsuplaşma olsa bile mahsuplaşma kriterleri saatlik mahsuplaşma kapsamında yapılmaktadır.

Mahsuplaşma kapsamında bu tür tesislerde dağıtım bedelli olarak (örnek olarak Ticarethane OG baz alınırsa, çoğu KAMU da kullanılan tarife sınıfı) veriş yönünde (ilk 10 yıl için) 0,00 krş/kWh ve çekiş yönünde 7,88355 krş/kWh bedel dağıtım şirketi tarafından faturada yansıtılır. Bu demek mahsuplaşma kapsamında bulunan tüketilen elektrik için mevcut durumda ve yukarıda belirtilen tarife sınıfına göre toplamında kilovat saat başına 7,88355 krş bedel ödenmesi gerekmekte. Anlık kullanılan elektrik için bedel yoktur, aylık mahsuplaşma sonrası tüketim fazlası elektrik şebekeye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi tarife sınıfına ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden satın alınmaktadır. Aylık mahsuplaşma sonrası tüketim fazlası elektrik için veriş yönünde verilen elektrik için dağıtım bedelli alınmaz (ilk 10 yıl için geçerli).

 

Madde 30 kapsamında lisanssız projelerde 5 MWe üst sınırı geçmeme şartı ile toplam abonelerin sözleşme gücü kadar sınırlıdır. Burada da aylık mahsuplaşma olsa bile mahsuplaşma kriterleri saatlik mahsuplaşma kapsamında yapılmaktadır.

30’uncu Madde kapsamında olan tesisler de üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmamaktadır. Madde 30.2 de belirtildiği gibi (2) Bu madde kapsamındaki tesisler için aynı dağıtım bölgesinde yer almak koşuluyla üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartı aranmaz.”

Birden fazla tüketim noktası birleştirilerek dağıtım şirketleri sınırları içinde başka bir üretim noktasında santral kurulamaktadır. Aynı tüzel kişi ve aynı tarife gurubu şartı ile…!

Mahsuplaşma kapsamında bu tür tesislerde dağıtım bedelli olarak (örnek olarak Ticarethane OG baz alınırsa, çoğu KAMU da kullanılan tarife gurubu) veriş yönünde 15,7671 krş/kWh ve çekiş yönünde 15,7671 krş/kWh bedel dağıtım şirketi tarafından faturada yansıtılır. Bu demek mahsuplaşma kapsamında bulunan tüketilen elektrik için mevcut durumda ve yukarıda belirtilen tarife sınıfına göre toplamında kilovat saat başına 31,5342 krş bedel ödenmesi gerekmekte. Üretim tesisinde bulunan tüketim noktasında anlık kullanılan elektrik için bedel yoktur. Üretim tesisi ile aynı yerde olmayan tüketim tesislerinde tamamı aylık mahsuplaşma kapsamında değerlendirilecektir. Aylık mahsuplaşma sonrası tüketim fazlası elektrik şebekeye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi tarife sınıfına ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden satın alınmaktadır. Aylık mahsuplaşma sonrası tüketim fazlası elektrik için veriş yönünde verilen elektrik için veriş yönünde dağıtım bedelli alınmaktadır.


Yıllık Kazanç farkı

Örnek yıllık 1.000.000 KWh üreten tesis (Ticarethane OG Abonesi)

 1. 000 kWh anlık tüketim
 2. 000 kWh aylık mahsuplaşma kapsamında tüketim
 3. 000 kWh tüketim fazlası

Ticarethane OG tüketim bedelli kilovat saat başına 62,4256 krş


KAZANÇ HESAPLAMALARI

Madde 5.1.ç

(450.000 kWh * 62,4256 krş) + [(350.000 kWh * 62,4256 krş) – (350.000 kWh * 31,5342 krş)] + (200.000 kWh * 0,00 krş)

à 280.915 TL + 218.490 TL – 110.370 TL + 0,00 TL = 389.035 TL

Madde 11.2

(450.000 kWh * 62,4256 krş) + [(350.000 kWh * 62,4256 krş) – (350.000 kWh * 7,88355 krş)] + (200.000 kWh * 46,6585 krş)

à 280.915 TL + 218.490 TL – 27.592 TL + 93.317 TL = 565.130 TL

Madde 30

(450.000 kWh * 62,4256 krş) + [(350.000 kWh * 62,4256 krş) – (350.000 kWh * 31.5342 krş)] + [(200.000 kWh * 46,6585 krş) – (200.000 kWh * 15,7671 krş)]

à 280.915 TL+218.490 TL–110.370 TL+93.317TL–31.534 TL=450.818 TL

Örnek aldığımız yıllık 1.000.000 kWh üreten bir tesis den çıkan kazanç tablomuz

Madde Kazanç
5.1.ç 389.035 TL
11.2 565.130 TL
30 450.818 TL

 

Normalinde 30’uncu Madde kapsamında anlık tüketim çok düşük veya sıfır’a yakın olduğu için yukarıdaki tablo 30’ncu madde kapsamındaki çoğu santrallerde yaşanacak farkı göstermemektedir.


Madde 30 (sahaların çoğunluğunda);

yıllık 1.000.000 KWh üreten tesis (Ticarethane OG Abonesi) önümüze baz alırsak

 1. 000 kWh anlık tüketim
 2. 000 kWh aylık mahsuplaşma kapsamında tüketim
 3. 000 kWh tüketim fazlası

(50.000 kWh * 62,4256 krş) + [(850.000 kWh * 62,4256 krş) – (850.000 kWh * 31.5342 krş)] + [(100.000 kWh * 46,6585 krş) – (100.000 kWh * 15,7671 krş)]

à 31.212 TL+530.618 TL-268.041 TL+46.658 TL–15.767 TL=324.680 TL

30’uncu Madde kapsamında kurulan tesisler Pazar yeri çatı veya arazi projeleri olduğu için üretim noktasında tüketim çok düşük veya sıfır dır.

Tüketim noktasında anlık tüketim düştüğü an 30’uncu madde de kazanç da düşmektedir

Proje türü Kazanç
450.000 kWh anlık kullanım + 350.000 KWh mahsuplaşma kapsamında + 200.000 kWh satış  

450.818 TL

50.000 kWh anlık kullanım + 850.000 KWh mahsuplaşma kapsamında + 100.000 kWh satış  

324.680 TL

 

Sonuç üretim noktasında kullanılacak üretim 12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 30772 sayılı “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmenliği” ‘ne göre her zaman kârlı.

 

Not: Bütün yazıda kullanılan fiyat rakamları KDV dahil değildir.

 

Dipl. Ing. (FH) Hasan YİĞİT

hasan@enerjibaba.com / hasan.yigit@gmx.de

+90 532 235 78 31

You may also like...