Lisanssız’da Taslak değişiklikleri ile bizleri neler bekliyor olabilir? – Murat GÜVEN

Öncelikle taslak değişikliklere şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/4-9326/elektrik–mevzuat-degisikligi-taslaklarinin-kamuo

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 15 (on beş) gün süreyle görüşe açılmıştır. İlgililerin değişiklik taslağı hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 9 Şubat 2021 tarihine kadar
Görüş Bildirim Formu kullanılarak (MS Word formatında) epdlisanssiz@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 EK: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişiklik taslağı

Lisanssız’da Taslak değişiklikleri ile bizleri neler bekliyor olabilir?

0) Aynı Mahsuplaşma yapısında olacak şekilde Hibrit Lisanssız YenilenebilirEnerji Santralleri kurulabileceği gibi bir husus eklenmiş.

1) 5/1/h maddesi eklenmiş. Bu madde ile “Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri.” (YEÜT) ifadesi eklenmiş ve lisanssız yenilenebilir de yeni bir sayfa açılmış. 

2) 5/1/h maddesi ile kurulacak lisanssız YEÜT’lerde en az %20 BÜTÜNLEŞİK DEPOLAMA TESİSİ kurulması şartı getirilmiş. 

Bütünleşik elektrik depolama tesisi: Bir üretim veya tüketim tesisiyle aynı baraya, fidere veya aynı ölçüm noktasına bağlı elektrik depolama tesisini belirtir.

3) 5/1/h kapasamında YEÜT’lerin dağıtım varlıklarının olması durumunda (TM, DM, Köşk vb.) bunların bakım ve işletme sorumluluğu karşılığında iz bedel (cüzzi yani neredeyse bedelsiz) EPSAŞ’lara devredilmesi ön görülmüş.Arazi YEK’lerde olabilecek bir durum. Evet araziye GES devri farklı bir şekilde başlıyor.

4) 5/1/ç’den lisanssız kurmuş tesislere 5/1/h’dan ilave üretim tesisi veya tesisleri kurma hakkı getirilmiş. Yani depolama yapabilecekler.

5) SÖZLEŞME GÜCÜ Esası iyice netleştirilmiş. madde 5/1/c,f,g,ğ,h bentlerinde sözleşme gücü şartı netleştirilmiş.

6) Madde 7/7’de bulunan lisanssız Başvuru için tüketim tesisinin TRAFOSUNUN kabulünün yapılmış olması şartı netleştirilmiş.

7) Madde 11/2’de bulunan anlam kargaşası ortadan kaldırılmış ve TARIMSAL SULAMA tesislerinin bütünlük arz eden parsel ya da parseller üzerinde, tüketim ve üretim aynı ölçüm noktasında, sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde 5/1/c’den yani ihtiyaç fazlası enerji satabileceği hususu netleştirilmiş. Tabi marjinal yazısı olacak o ayrı konu.

8) OSB’lerde komisyon oluşturulmasında OSB Müdürü, OSB’den bir uzman ve EDAŞ’tan uzman bir personel şartı getirilmiş.

9) Kurulu güç artışına yönelik düzenleme değiştirilmiş. (çok sıkıcı olduğu için ayrıntıya girmedim)

10) GEÇİCİ KABUL ifadelerinde bulunan tüm “GEÇİCİ” kelimesi kaldırılmış ve yeni kabul yönetmeliğine göre sadece KABUL kelimesi konulmuş.

11) Lisanssızlarda 10 yıllık süre sonunda ne olacağı YEK düzenlemesi ile geçen Aralık ayında belirlenmişti. ihtiyaç fazlası enerjinin 10 yıldan sonra YEK Kanunu’nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği ifadesi eklenmiş. Yine aynı şekilde mahsuplaşma hususu da 10 yıldan sonra C.başkanı tarafından belirleneceği yazılmış.

12) Sisteme iletimden bağlı tüketim tesislerinde (yani aşırı büyük tesislerde) dağıtım seviyesinden 5/1/h’tan yani depolamalı lisanssız tesis kurulmasında ÜRETİLEN ENERJİ’NİN tespitinde TEİAŞ’ın rolü belirlenmiş.

13) Kesilen faturaların EPSAŞ’larca ödenmemesi durumunda gecikme zammı iki katı uygulanacağı hususu netleştirilmiş.

14)3 0/06/2021’den sonra ihtiyaç fazlası enerji satış bedelinin değişeceğinin sinyalleri verilmiş, YERLİ ÜRETİM ORANINA göre lisanssızlara ek destek çıkacağı yönünde YENİLENEBİLİR ENERJİ KANUNUN’DA yapılan değişikliğe atıfta bulunulmuş. Zamanında kaldırılmış olan yerli malı desteği farklı bir şekilde geliyor gibi görünüyor.

15) Tüketim tesisi ilişkilendirmeleri tekrar elden geçirilmiş. 

16) Tüketimi olmayan tesislerde üretilen enerjinin bedelsiz olarak YEKDEM’e alınması netleştirilmiş.

17) Madde 30’da yapılan değişiklikle, sadece kamu kuruluşlarında olan bir hak sağlanmış. Madde 5/1/h’dan (özel ve tüzel kişiler) kurulacak tesislere tüketime yönelik ayrı lokasyonda YEÜT kurma hakkı getirilmiş. Yani örneğin bir otel kendi tesisin ihtiyacı için ayrı lokasyonda en az %20 depolamalı bir GES, BES vb. kurabilecek, bu madde ile başvurursa. Ama 5/1/h maddesi kafaları baya karıştıracak gibi duruyor.

18) 5/1/ç’den kalmış eski tesislere yürürlüğe girmesinden sonra 60 gün içinde aylık mahsuplaşmaya geçme hakkı tanınmış.10kW altı 5/1/c eski tesislere de aylık mahsuplaşmaya 60 gün içinde geçme hakkı tanınmış.

Not: Çok detaylı bir çalışma değildir, fikir vermesi açısından derlenmiştir.

 

Murat GÜVEN


EIF 2021 – ANTALYA
13 – 15 OCTOBER 2021

You may also like...