BİREYSEL SULAMADA GÜNEŞ ENERJİSİNE DESTEK

Bildiğimiz gibi Anadolulun pek çok yerinde sulama olanakları oldukça kısıtlıdır. Özellikle elektrik olmayan ya da elektriğe ulaşımın son derece kısıtlı olduğu yerler vardır. Buralarda suyun olması tarlaların sulanması açısından yeterli olmayabilmektedir. Bunun için elektrikli pompa sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve güneşten elektrik üretme konusunun ön plana çıkması hayatımıza oldukça kolaylaştırıcı seçenekler sunmuştur. Arazilerin bu şekilde sulama olanağının olması da en büyük kolaylık ve maliyet açısından son derece ekonomik olmaktadır.

Fakat burada yatırım maliyetlerinin yüksekliği elbette çiftçilerimizi düşündürmektedir. İşte tam bu noktada devletimizin çıkardığı bir yasa ile   “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sitemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çiftçilerimize adeta can suyu olacak gibi…

Tebliğin amacına ve kapsamına kısaca bakacak olursak;

1- Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

2- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

3- Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

4- Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

5- Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

6- Tamburlu sulama sistemi kurulması,

7- Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Bu yedi seçenek tüm illeri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu yapılacak projelerin malzeme alımından itibaren doksan gün içerisinde tarlada montajının tamamlanmış olması gerekir. Ayrıca güncel olarak çiftçi kayıt sistemine de kayıtlı olunması gerekmektedir.

Bu destek kapsamında başvuruların onaylanması durumunda; yatırımcı hibeye esas mal alım tutarının % 50’sini ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarıyla sağlamalıdır. Ayrıca hibeye esas toplam malım tutarı 1.000.000 TL’yi geçemez. Bu miktarın aşılması durumunda ise aşılan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Burada tebliğe göre güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi şartları aranmaktadır. Ayrıca Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri de hibe desteği kapsamındadır.

Tebliğde dikkat edilmesi gereken önemli bir konuda güneş enerjili sistemlerde verilecek hibenin sadece güneş enerji sistemini içeren fakat sulama sitemini içermeyen projelere destek verilmeyecek olmasıdır. Yani güneş enerjili sulama sistemlerinin birlikte projelendirme yapılması gerekmektedir. Hibe başvurularında, güneş enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %50’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Hibe başvuruları 1 Ocaktan itibaren başlayarak altmış gün içerisinde yapılmalıdır.

Umarız bu fırsattan çiftçilerimiz yeterince yararlanabilir. Devletimizin sunduğu bu desteğin mutlaka değerlendirilmesi gerekir.

Güneşiniz çok desteğiniz tam olsun…

You may also like...