Süleyman Demirel Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (8-9 Mayıs 2017)

8-9 Mayıs 2017 tarihinde KACO new energy Turkeyolarak Süleyman Demirel Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencilerine teori ve saha da eğitim verdik. Geleceğin mühendisleri için faydalı bir eğitim ve bilgilendirme oldu.

You may also like...