KAMUOYU AÇIKLAMASI: SOLARBABA markası ile ilgili Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı

  1. Buradan Hukukçulara seslenmek istiyorum; alt tarafta belirtilen GEREKÇELİ KARARDAN yola çıkarak ben TCK 158 den Ateş Uğurel’e karşı dava açabilir miyim?
  2. Ateş Uğurelin Marka Kurumuna itiraz işlemlerinde; alt tarafta belirtilen hususlardan dolayı “EVRAKTA SAHTECİLİĞE” girer mi?

a) Ateş Uğurel 2nci itiraz’ında terkin olmuş şirketin imza sirküsünü kanıt olarak eklemişti. TERKİN olmamış gibi gösterip Solarbaba A.Ş. nin daha yetkili kişi olduğunu göstermek için.

b) Ateş Uğurel 2nci itiraz’ında ismini solarbaba bv den esuena bv ‘ye değiştirdiği halde Hollanda makamlarından eski tarihli solarbaba bv şirket bilgilerini kanıt olarak eklemişti

Daha başka maddeler var, bunlar şimdilik bende saklı kalsın…


HAKİMİN KARARINDA DAVACI TARAFIN (Hasan Yiğit) İDDİASI İLE İLGİLİ BÖLÜM:

“…Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 41. Sınıfta 2021/133954 Başvuru Numaralı “solarbaba” marka başvuruda bulunduğunu, İhbar olunan Tasf. Hal. Solarbaba Güneş Enerjisi Platformu San. Ve Tic. A.ş. tarafından 13.12.2021 tarih ve 2022-GE-66890 evrak numarası ile müvekkilinin “solarbaba” marka başvurusuna itiraz ettiğini, ancak anılan şirketin bu itiraz öncesi terkin edildiğini ve bu terkinin ticaret sicil gazetesinde de 05.10.2021 tarihinde ilan edildiğini, hukuken tüzel kişiliği sona ermiş bir şirketin itiraz ileri süremeyeceğini, buna rağmen verilen ret kararının hatalı olduğunu, bilahare davalılardan Tasf. Hal. Solarbaba Güneş Enerjisi Platformu San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve usulen geçerli olmayan itiraz üzerine diğer davalı Ateş Uğurel tarafından markanın devralındığı belirtilerek ikinci itirazda bulunulduğunu, esasen buradaki devrin de hukuken mümkün olmadığını, davalıların 41. Sınıf hizmetlerde eskiye dayalı kullanımı bulunduğu tespitlerinin hatalı olduğunu, Ateş Uğurelin Solarbaba ismini Hollanda’da devamlı kullandığını göstermek için Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesini ve 27.01.2021 tarihli 70808287 vergi numarası ile Solarbaba BV şirketin kayıt belgesini eklediğini, bu şirketin adının 16.12.2021 tarihinde Esuena BV olarak değiştiğini, “solarbaba” isminin silindiğini, dolayısıyla Hollandadaki Solarbaba BV şirketin ismini de esueno bv ismini değiştirip kendisi bile ticari anlamda solarbaba ismini kullanmadığını, davalının yalnızca “güneş enerjisi sistemlerinde” kullanımlarının olduğunu gösterir delillerin mevcut olduğunu, 41. Sınıfta bir kullanımlarının olmadığını…”


Hâkimin Gerekçeli Kararı:

DEĞERLENDİRMELER;

           Dosya incelendiğinde dava konusu başvurunun 13.12.2021 tarihinde yayına çıktığı, yayına itiraz sahibinin TASF.HAL. SOLARBABA GÜNEŞ ENERJİSİ PLATFORMU SANAYİ VE TİCARET A.Ş olduğu, bu şirketin yayına itiraz tarihinden evvel 05.10.2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan ilanda da belirtildiği üzere 30.09.2021 tarihli Genel Kurul kararı ile terkinine karar verildiği, dolayısıyla itiraz sahibi TASF. HAL. SOLARBABA GÜNEŞ ENERJİSİ PLATFORMU SANAYİ VE TİCARET AŞ’nin yayına itiraz tarihinde hak ehliyetine ve dolayısıyla taraf ehliyetine sahip olmadığı,…

           Keza yine 2018/24476 sayılı markanın davalı gerçek kişiye devir işlemlerinin 4.07.2022 tarihli belge ile sicile kaydedildiği, dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden TASF HAL. SOLARBABA GÜNEŞ ENERJİSİ PLATFORMU SANAYİ VE TİC AŞ’nin bu süreçte ihya edildiğini gösterir bir kayıt bulunmadığı dolayısıyla yapılan ilk itirazın baştan geçerlik taşımadığı anlaşıldığından davanın kabulü ile TÜRKPATENT YİDK’nin 2023-M-3096 sayılı kararının iptaline karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

           H Ü K Ü M :

           Davanın kabulüne,

           TÜRKPATENT YİDK’nın 2023/M-3096 sayılı kararının iptaline,

You may also like...