ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI GÜVENCEMİZ ALTINDA

Araç şarj istasyonlarının kurulumları ve kullanımları Ülkemizde hızla artmaktadır. Önümüzdeki dönemde mevcut istasyon sayılarının çok daha fazla artış göstereceği de hepimizin malumdur. Açık alanlarda olduğu kadar akaryakıt istasyonu, avm vb. riskli alanlarda da kurulabilen şarj istasyonlarının sigorta güvencesi sistemine dahil edilmesi, sistemlerin güvenilirliği açısında önemli bir ihtiyaçtır.

Yenilenebilir enerji sistemleri başta olmak üzere enerji sektöründe büyük bir portföye sahip Kotra Sigorta olarak şarj istasyonlarının kurulumunu gerçekleştiren epc şirketlerinin montaj riskleri, cihazları kullanan kişilerin maruz kalabileceği maddi ve bedeni zararlar ve şarj cihazı üreticilerinin ürün sorumluluk riskleri için dizayn ettiğimiz özel sigorta poliçelerini enerji sektörünün hizmetine sunmuş durumdayız.

Bilindiği üzere enerji aktarma üniteleri özellikle yangın, elektrik akımına kapılma ve şarj edilen aracın zarar görmesi riskleri bakımından hassasiyet içermektedir. Cihazlardan kaynaklanabilecek yangın hasarları bakımından bulunduğu yerdeki diğer yapılarda ve komşu binalarda oluşacak hasarlar için, sorumluluklarına bağlı olarak yükleniciler ve işleticiler büyük miktarlarda tazminat yükleriyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Meydana gelebilecek bu zararlar için işleten, kurulumunu yapan veya üretici tarafında sorumluluklar ticaret kanunu nezdinde farklılık arz etmektedir. Tüm tarafların uçtan uca korunabilmesi Kotra Sigorta olarak önem verdiğimiz bir kavramdır.

Bu çerçevede, Ülkemizde elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının yaygınlaşması sürecini destekliyor, sigortalılarımıza bu alanda güvenli yatırım yapabilecekleri ortamı tesis ediyoruz.

 

www.kotrasigorta.com.tr

You may also like...