Hoş Geldin Arazi

12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” ‘nde öz tüketim amaçlı olsa bile araziye bir kilit takılmıştı.

Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” yayınlanınca ve burada yeniden “Arazi” kelimesi taslağın içine girmesi ile herkesin gözü resmi gazete ye döndü.

9 Mayıs 2021 tarihinde bu değişiklik resmi gazete de yayınlaması ile hayatımıza öz tüketim amaçlı olma şartı ile Arazi GES yeniden girdi.

İnşallah bu sefer kontrol mekanizmaları doğru olur ve etik dışı kullanımlara baştan önü kapatılır.

Hangi Madde bizi ilgilendiriyor?

5’nci Madde birinci Fıkra (h) bendi; burada ne yazıyor bir bakalım, “h) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri.”

İlk bakışta tam anlaşılmaz; nedeni 5.1.h maddesi yol kavşağında bu madde 7.17 maddesi ve 30.1 maddesine bölünmekte.

Bugün yazımda ağırlıklı 30. maddenin birinci fıkrası üzerinden gideceğim.

Bu madde bugüne kadar yalnız kamu projeleri üzerinden izin verilmekteydi. 9 Mayıs 2021 de yayınlanan değişiklikle özel şirketlerde bu maddeden yararlanabilecek.

Bu maddeyi anlamak için önce 30’uncu maddenin 2’nci fıkrasına bir gidelim, burada hangi ifade var, “Bu madde kapsamındaki tesisler için aynı dağıtım bölgesinde yer almak koşuluyla üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartı aranmaz.”

Bu kısacana bunu demek istiyor bir veya birden fazla aynı tüzel kişi üzerine kayıtlı ve aynı dağıtım şirketleri sınırlar içinde tüketim tesislerini birleştirip toplam sözleşme gücü kadar aynı dağıtım şirketleri sınırları içinde başka bir nokta da üretim tesisi kurma hakkı vermekte.

Bu madde daha çok konaklama tesisleri, özel hastaneler için mükemmel. Endüstriyel Tesisleri içinde kullanılana bilinir. Endüstriyel tesislerde öncelik yalnız çatı uygulaması olacak gibi, çatı da yeterli yer yoksa 30’ncu madde birinci fıkra kullanılabilecek düşüncesindeyim (bunun için uygulama yönetmeliğin çıkmasını beklememiz gerekir).

Hastane ve konaklama tesisleri için bu madde mükemmel. Hastane gurubun hepsi aynı tüzel kişi üzerinden gittiği için tüketim birleştirmesi yapabilmekteyiz.

Konaklama tesislerinin çoğunda tüketim birleştirme yapmak zor olur, nedeni çoğu hotel gurupları her konaklama tesisi için ayrı bir tüzel kişi kurmuşlardır. Bu durumda her konaklama tesisi / tüzel kişi için ayrı proje yapılması gerekir.

Gelelim can alışı noktaya; DAĞITIM SİSTEM KULLIM BEDELİ

Aldığım son duyumlara göre Madde 30.1 üzerine yapılan özel projelerde (kamu hariç) tek taraflı alınacağı bilgisi geldi. Burada veriş yönünden mi çekiş yönünden mi olacağı daha netlik kazanmamış. Benim 6’ncı hissim bu madde de veriş yönünden alınacağı durumu ağır basmakta.

Veriş yönünde yapıldığı durumda aylık mahsuplaşma sonrası şebekeye verilen tüketim fazlası elektriğinde dağıtım sistem kullanım bedeli alınacaktır. Madde 30.1 kapsamında öz tüketim kapsamında kullanılan elektriğin dağıtım sistem kullanım bedeli hangi yönde olsa bile mecbur ödenecektir, bunu unutmayalım.

Burada veriş veya çekiş yönünde olmasından dolayı fark nedir?

Bilindiği gibi veriş ve çekiş yönünden dağıtım sistem kullanım bedellerinde farklılık var. Bunu EPDK’nın yayınladığı elektrik tarife tablosundan bulabilirsiniz. Hepsini benden beklemeyin

Burada kısa bir not Organize Sanayi Bölgesindeki endüstriyel tesisler için 30’ncu maddenin birinci fıkrasını kullanmak imkânsız, nedeni çoğu OSB ler kendileri bir Dağıtım Şirketi Lisans sahibi oldukları için burada 30’ncu maddenin ikinci fıkrası önüne bir kilit koymakta.

5’nci madde birinci fıkranın h bendi kavşağında bir de 7’nci maddenin 17’nci fıkrası mevcuttu; bu madde daha çok endüstriyel tesisler için uygun. Nedeninin araştırmasını size bırakıyorum.

Yazımın ikinci bölümünde tarımsal sulama faaliyetlerinde olan işletmelere de müjdemiz var. 11’nci maddenin 2’nci fıkrasında bununla ilgili bir değişiklik yapıldı.

11.2 maddesinde hangi ifade mevcut, önce ona bir bakalım; “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüketim tesisleri, gerçek ve tüzel kişilere ait atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesisler için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, bütünlük arz eden parsel ya da parseller üzerinde, tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir.”

Bir örnekten gidelim, sizin bitişik 5 parselden oluşan 100 dekar büyüklüğünde bir araziniz var; bu arazinin bir bölümünde tarıma elverişli olmayan bir bölüm mevcutsa ve belirlenen koordinatlar içindeki yere marjinal raporu alabiliyorsanız oraya tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisi santrali kurabileceksiniz. Burada kuyu/kuyular mevcut olması gerekir ve DSİ raporu da gerekebilir.

Marjinal raporu alamıyorsunuz, o zaman yönetmeliğin 11’nci maddesi 4’üncü fıkrası üzerinden yapmanız gerekir. Bilindiği gibi Madde 11.4 çok rantabl değil.

Bütün okuyucularımın ramazan bayramımı kutlar, sağlıklı ve koronasız günler dilerim

 

Dipl. Ing. (FH ) Hasan YİĞİT

hasan@energybaba.com.tr

 


14’üncü EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı

13 – 15 Ekim 2021 – ANTALYA

www.enerjikongresi.com

 

 

You may also like...